Reklama

Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”. Zmieniły się kryteria dochodowe

Grzegorz Żądło
Urząd Miasta Katowice ogłosił kolejną edycję programu „Mieszkanie za remont”. Do wyboru są 52 lokale w różnych częściach miasta. Najwięcej w Szopienicach i Śródmieściu.

Mieszkania mają powierzchnię od 18 do prawie 80 m2. Czynsze zaczynają się od 3,21 zł do 6,93 zł za m kw. Najwięcej mieszkań jest do wyboru w Śródmieściu i Szopienicach. Lokale znajdują się przy takich ulicach, jak: Mariacka, Kozielska, Warszawska, Mikołowska, Krzywa, Andrzeja, Sienkiewicza, Plebiscytowa, Raciborska, Kościuszki. Mielęckiego, Oswobodzenia (Janów), Waleriana (Zawodzie), Koszalińska, Kołobrzeska, Słupska (Ligota), Grottgera, Małachowskiego (Piotrowice), Letnia (Burowiec), Bednarska, Wiosny Ludów (Szopienice).

Co ważne, przyszli najemcy muszą przeprowadzić remont mieszkania na własny koszt, a poniesione nakłady nie są w żaden sposób później rozliczane.

Lista dostępnych mieszkań dostępna jest TUTAJ.

Żeby starać się o mieszkanie za remont trzeba spełnić kilka warunków, w tym ten najważniejszy – nie można mieć tytułu prawnego do innego lokalu (np. prawa własności). Trzeba też spełniać kryterium dochodowe. W przypadku jednej osoby zamieszkującej samotnie to przedział 1876-5000 zł, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych od 1250 do 3252 zł. To kwoty brutto. W porównaniu do poprzedniej edycji, kwoty dochodu nieznacznie wzrosły.

Kolejnym warunkiem jest brak zaległości w stosunku do miasta z tytułu najmu czy bezumownego zajmowania lokalu. Jeśli na jedno mieszkanie będzie więcej chętnych, a tak jest zwykle, o tym, kto będzie mógł podpisać umowę najmu decydują dodatkowe kryteria. Punkty przyznawane są za aktualną powierzchnię mieszkalną, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, liczbę dzieci czy orzeczenie o niepełnosprawności (pełna punktacja poniżej).

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach do 11.06.2021 r.

W przypadku zainteresowania wynajmem mieszkania należy w terminie od 14.06.2021 roku do 25.06.2021 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32/25-93-634.

Kryteria punktowe:

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

– poniżej 8 m² 8 pkt

– od 8 m²  do 9,99 m² 6 pkt

– od 10 m²  do 12 m² 4 pkt

– powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

– poniżej 16 m² 8 pkt

– od 16 m²  do 19,99 m² 6 pkt

– od 20 m²  do 24 m² 4 pkt

– powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

– do 1 roku: 2 pkt

– powyżej 1 roku: 5 pkt

W ostatniej, ogłoszonej w grudniu 2020 edycji programu „Mieszkanie za remont”, najemców znalazło 27 lokali.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*