Reklama

Kolej wytnie kilkanaście tysięcy drzew i krzewów na południu Katowic

Grzegorz Żądło
Ponad 10 tysięcy drzew na południu Katowic wytną PKP Polskie Linie Kolejowe. Pierwsze wycinki już się rozpoczęły. Miasto nie może odmówić wydania zgody na usunięcie drzew, a kolejowa spółka tłumaczy, że to wszystko ze względów bezpieczeństwa.

W całym kraju PKP PLK wycinają drzewa rosnące blisko torów. W wielu miastach, jak choćby w Bielsku-Białej i Cieszynie, wywołuje to protesty mieszkańców. W Katowicach nikt na razie głośno o masowej wycince nie mówił. Tymczasem 17 stycznia PKP PLK złożyły w urzędzie miasta dwa wnioski o zezwolenie na wycinkę wzdłuż linii kolejowej 142, która przebiega przez Ligotę, Ochojec, Murcki i Kostuchnę.

Decyzja w sprawie pierwszego wniosku, który dotyczył 3 396 drzew i 236,2 m kw. krzewów, została już wydana. Podstawę prawną stanowi ustawa o transporcie kolejowym, zgodnie z którą w odległości 15 metrów od krawędzi skrajnego toru, nie mogą rosnąć drzewa i krzewy, którą stanowią zagrożenie dla ruchu pociągów. Kto ocenia czy rzeczywiście stanowią? PKP PLK. – Te drzewa, której znajdują się zbyt blisko torów, stanowią realne zagrożenie dla ruchu kolejowego. Nawet jedno drzewo leżące na torach lub sieci trakcyjnej może doprowadzić do znacznych opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych – mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK.

Jak informuje biuro prasowe UM Katowice, urząd nie może odmówić wydania zgody na usunięcie drzew i krzewów. Ich wycinka już się rozpoczęła.

Nie wiadomo za to, kiedy zostaną wycięte drzewa z drugiego wniosku PKP PLK. Chodzi o około 7 000 drzew i ok. 1300 m kw. krzewów i podrostu. Jak tłumaczy urząd miasta, wniosek kolejowej spółki miał brak formalne. – Pełnomocnik spółki PKP PLK uzupełnił niekompletny wniosek, wszczęto ponownie postępowanie, którego częścią będą oględziny. W przypadku części drzew, które rosną na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa, zwróciliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o wyznaczenie organu zastępczego do załatwienia sprawy w tej części. W przedmiotowym wniosku, poza PKP, PKP PLK, Lasami Państwowymi, Skarbem Państwa stronami postępowania są dodatkowo osoby fizyczne – informuje biuro prasowe UM Katowice.

Urzędnicy zapewniają, że wycinka drzew będzie przeprowadzana pod nadzorem ornitologa. Obowiązujące przepisy nie nakładają za to na PKP PLK obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych.
Wycinka drzew i krzewów ma związek z modernizacją linii kolejowej nr 142 z Katowic Ligoty do Tychów Mąkołowca. To szlak towarowy. W ramach inwestycji, która kosztuje około 50 mln zł netto, położonych zostanie docelowo 20 km nowych torów, 7 przejazdów kolejowo-drogowych zostanie wyremontowanych, podobnie jak 5 obiektów inżynieryjnych, m.in. wiadukt nad DK81 w Ligocie i most nad rzeką Mleczną.

Po zakończeniu prac, co według pierwotnego harmonogramu miało nastąpić w trzecim kwartale 2019 roku, pociągi będą mogły jeździć tą trasą 80 km/h.


Tagi:

Komentarze

  1. Mike 9 maja, 2020 at 8:41 pm - Reply

    Przy ul. Asnyka przy torach wyrżnięto wszystko, aż do Mikołowa. Było fajnie, zielono, teraz krajobraz „księżycowy”

  2. Mike 9 maja, 2020 at 8:34 pm - Reply

    Wycinają przy torach, wycinają przy drogach, na osiedlach, prywatnych posesjach i w lasach…. a potem smog, smog, duszą się, kaszlą i od czego to? Za komuny był przemysł ciężki, ale dla równowagi także program zazieleniania miast ( nie mylić z malowaniem trawy :P)

Dodaj komentarz

*
*