Reklama

Koła Gospodyń Wiejskich idą z duchem czasu

Szymon Kosek
Jesteśmy najbardziej znaną organizacją kobiecą w Polsce. I jednocześnie najstarszą, prawdopodobnie także w Europie – mówiła dziś do radnych sejmiku śląskiego przewodnicząca Krajowej Rady Koła Gospodyń Wiejskich Bernadetta Niemczyk.

Członkinie kół gospodyń wiejskich województwa śląskiego przyjechały dziś do urzędu marszałkowskiego, by świętować 150-lecie swojej organizacji. Bernadetta Niemczyk podczas swojego przemówienia opowiedziała o tym, jak koła wspierają kobiety z terenów wiejskich nie tylko w kultywowaniu dawnych tradycji i obyczajów. – Dawniej było to przede wszystkim wzajemne wsparcie w zakresie prac gospodarskich, pożyczania sobie potrzebnych sprzętów. Teraz zakres naszej działalności stale się poszerza. Organizujemy wypoczynek dla dzieci z terenów wiejskich, umożliwiamy kobietom udział w badaniach mammograficznych i cytologicznych, naukę obsługi komputera. Jesteśmy ważnym partnerem dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W Polsce działa obecnie ok. 20 tys. kół gospodyń wiejskich, zrzeszających ok. 750 tys. członkiń. Te liczby rosną. – Kobiety na nowo odkrywają dziedzictwo swoich babć i matek. Dlatego wciąż powstają nowe koła i reaktywują się te, które zawiesiły swoją działalność – przekonywała Niemczyk.

Podczas sesji sejmiku śląskiego gospodynie odebrały także odznaczenia za zasługi dla województwa śląskiego. Złotą odznakę honorową odebrały Agnieszka Szczotka, Zofia Wawrzyczek oraz Władysław Serafin, przewodniczący Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Srebrną odznakę przyznano Marii Kajor, Małgorzacie Niemczyk, Marii Rozpondek i Wandzie Wyrobie.

Sesję uświetniły występy zespołów ludowych Zasolanie z Zasola Bielańskiego oraz Zdrowe Korzenie i Rajcusie z Rajczy. Można też było spróbować regionalnych potraw.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*