Reklama

Katowice mają pełnomocnika do spraw klimatu

Redakcja
Prezydent Katowic powołał pełnomocnika ds. klimatu. Do jego zadań ma należeć m.in. opiniowanie inwestycji oraz uczestniczenie w przygotowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W katowickim urzędzie powstało nowe stanowisko. Prezydent Marcin Krupa powołał pełnomocnika do spraw klimatu. Będzie on odpowiedzialny za opiniowanie zadań inwestycyjnych, planów, programów i strategii dotyczących ochrony klimatu. Ponadto będzie uczestniczyć w przygotowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz monitorowaniu i aktualizacji „Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu”. Do zadań pełnomocnika należy także współpraca z komórkami i jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony klimatu i powietrza oraz popularyzacja tej tematyki poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

Na pełnomocnika prezydent wybrał dr Beatę Urych. – Dotychczas działałam w zespole ds. opracowania, koordynacji oraz monitorowania planów i programów związanych z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu dla miasta Katowice oraz Radzie ds. Poprawy Jakości Powietrza przy prezydencie miasta Katowice, co pozwoliło mi poznać potrzeby, jak i dotychczasowe działania urzędu. Chciałabym swoje doświadczenie wykorzystać w rozwijaniu już rozpoczętych projektów, a także skupić się mocniej na sprawach klimatu w kolejnych przedsięwzięciach. Zgodnie z ustaleniami podczas COP24 w Katowicach, w ciągu najbliższych lat, musimy ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2°C, a docelowo do 1,5°C. W praktyce oznacza to, że do roku 2030 musimy ograniczyć emisje CO2 o ok. 45% w stosunku do 2010 r. Takie zmiany wymagają zdecydowanych działań, które należy wdrażać jak najszybciej. Wiele się dzieje, ale mamy jeszcze sporo razem do zrobienia – deklaruje pełnomocnik prezydenta ds. klimatu.

Beata Urych ukończyła studia doktoranckie w zakresie inżynierii środowiska oraz nauk technicznych – czystych technologii węglowych prowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa. W swoim dorobku naukowym ma publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych. Ukończyła międzywydziałowe studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Śląskim oraz studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Ma 5-letnie doświadczenie zawodowe w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w GIG.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*