Reklama

Katowice chcą pomóc organizacjom pozarządowym

Sprzątanie katowickich Alp. Akcja organizowana przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty we współpracy z Urzędem Miasta.

Redakcja
Prezydent Katowic Marcin Krupa przedstawił pakiet działań, które mają pomóc organizacjom pozarządowym przetrwać czas epidemii koronawirusa. To m.in. zwolnienie z czynszu, ulga w opłacie śmieciowej czy aneksowanie umów na realizację różnego rodzaju wydarzeń.

Podobnie jak przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe również zostaną zwolnione z czynszu za najem lokali komunalnych w czasie trwania epidemii koronawirusa. Wprawdzie NGO’sy płacą znacznie mniejsze stawki za miejskie lokale (zwykłe koszty utrzymania +20%), ale przy większych powierzchniach może to być dla nich ulga. Takie organizacje są w Katowicach 82 (na 1658 w ogóle). Po odwołaniu zagrożenia epidemicznego, przez 3 kolejne miesiące, będą płacić 50% stawki czynszu, którą będą mogły rozłożyć na raty i spłacić w ciągu pół roku.

Drugi filar Katowickiego Pakietu NGO dotyczy możliwości zwolnienia katowickich organizacji pozarządowych, które są płatnikami podatku od nieruchomości z zapłaty tego podatku w całości lub w części, co wynika z faktu, że część organizacji korzysta już ze zwolnienia na podstawie odrębnej uchwały z 2018 r. Rozwiązanie to będzie mogło zostać wdrożone po wejściu w życie zapisów tarczy antykryzysowej 2.0, którą przygotował rząd.

Kolejna rzecz to możliwość 50% ulgi w opłacie śmieciowej, jeśli organizacja pozarządowa ma zawartą umowę z MPGK.

Wyżej wymienione propozycje nie dotyczą sytuacji, gdy wydatki na czynsz czy śmieci są pokrywane z dotacji.

Prezydent zadeklarował też, że miasto będzie chciało renegocjować umowy z organizacjami pozarządowymi tak, żeby te mogły zorganizować zaplanowane wydarzenia, na które dostały dotację z urzędu. Jeśli będzie taka możliwość, w grę wchodzi też realizacja przez internet.

Czwarty filar obejmuje dodatkowe wsparcie dla podmiotów NGO, które w różny sposób wspierają walkę z epidemią koronawirusa. Chodzi np. o robienie zakupów i dowożenie jedzenia dla seniorów, szycie maseczek czy też pomoc osobom bezdomnym. W ostatnich tygodniach katowicki MOPS podpisał umowy na kwotę 250 tys. zł z podmiotami NGO, m.in. na przygotowanie i dowóz paczek zawierających produkty żywnościowe i higieniczne dla osób samotnych, pogotowie zakupowe, dowóz posiłków z Dziennych Domów Pomocy Społecznej czy też przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych. Ponadto miasto kupuje i przekazuje dla NGOsów środki ochronny – maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące oraz dystrybuuje środki ochrony uzyskane od innych darczyńców.

Piąty filar to działania i rozwiązania prawno-finansowe, jak m.in. możliwość rozliczania w ramach dotacji wydatków administracyjnych za czynsz, media, opłaty telefoniczne i internet. Możliwość ta będzie dotyczyć działań realizowanych w siedzibie organizacji o charakterze stacjonarnym na rzecz mieszkańców Katowic. Ponadto uelastycznione zostaną terminy wypłat dotacji przyznanych dla NGOsów. Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Katowicach będzie realizować dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej (to działanie z rządowej „tarczy”).

Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Katowickiego Pakietu NGO należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski, które można znaleźć TUTAJ.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 2593-746 lub 2593-118 lub drogą mailową [email protected], nata[email protected]


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*