Reklama

Katowice chcą dostać z budżetu państwa ponad 130 mln zł na inwestycje

Ul. Krasińskiego w Katowicach ma zostać w części zamknięta.

G. Ż.
Katowice złożyły wniosek o dofinansowanie swoich inwestycji z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę ponad 130 mln zł. To druga część tzw. samorządowej tarczy antykryzysowej. O prawie dwa razy tyle, bo ponad 253 mln zł, wnioskują katowickie uczelnie. W najbliższym czasie rząd zdecyduje komu i na co przyzna dofinansowanie.

Katowice dostały już z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 51,81 mln zł. To kwota, która wynikała z liczby mieszkańców. Rząd przygotował drugą tarczę, jednak tym razem samorządy rywalizują o pieniądze w trybie konkursowym. Decyzji rządu na co przekazane zostanie dofinansowanie można spodziewać się w każdej chwili. Katowice złożyły wniosek o ponad 130 mln zł. Na liście znalazły się planowane inwestycje z różnych dziedzin. Najwięcej, bo 15 mln zł, miasto chce pozyskać na rozpoczętą już budowę kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, która łącznie ma kosztować 40,3 mln zł.

Katowice chciałyby, żeby rząd w całości sfinansował przebudowę ul. Krasińskiego przy Politechnice Śląskiej. W planach jest stworzenie tzw. woonerfu. Droga na odcinku od ul. św. Jacka do ul. Granicznej zostałaby zamknięta dla ruchu. Wstępny kosztorys opiewa na 10 mln zł.

We wniosku o rządowe wsparcie znalazło się kilka inwestycji drogowych, sportowych, kulturalnych, związanych z termomodernizacją budynków czy też rekreacyjnych.

Swoje wnioski złożyły też katowickie uczelnie.

Wykaz zadań zgłoszonych do dofinansowania środkami Funduszu Inwestycji Lokalnych w trybie konkursowym

1. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej 17/21 (lata realizacji) 40 300 000 (wartość zadania ogółem) 10 000 000 (wnioskowane środki z RFIL)
2. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka 15 i 18/22 39 336 123 – 15 000 000
3. Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach 18/22 7 115 739 – 6 861 139
4. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej 18/21 8 599 976 – 8 000 000
5. Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara” * 18/21 15 000 000 – 1 200 000
6. Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki * 20/23 50 000 000 – 2 300 000
7. Woonerf Krasińskiego 21/22 10 000 000 – 10 000 000
8. Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą 20/21 8 089 790 – 8 000 000
9. Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną 20/21 7 089 790-7 000 000
10. Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną w Katowicach 20/21 3 473 677 3 – 400 000
11. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP 20/21 2 709 655 – 2 650 000
12. Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu** 21/23 10 180 000 – 7 500 000
13. Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda** 21/23 7 210 000 – 5 250 000
14. Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki** 21/23 4 090 000 – 3 000 000
15. Budowa parku przy ul. Wantuły** 21/23 3 130 000 – 2 250 000
16. Muzyczne place zabaw 21/22 4 108 896 – 4 000 000
17. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 19/22 6 846 500 – 6 778 850
18. Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 – Miejska Biblioteka Publiczna 19/21 3 625 000 – 3 500 000
19. Termomodernizacja i uciepłownienie trzech budynków mieszkalnych przy ul. Chopina 9 oraz ul. Plebiscytowej 37 21/22 5 939 657 – 5 680 000,00
20. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Policyjnej 10 21/22 1 016 280 – 960 000
21. Kompleksowa modernizacja energetyczna 14 budynków mieszkalnych przy ul. Kosmicznej 30 – 43, 20/22 6 795 000 – 6 645 000
22. Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b (droga do pogotowia) 19/21 4 608 773 – 4 425 000
23. Budowa boiska przy ul. Boya Żeleńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą 19/21 6 000 000 – 6 000 000
255 264 856 130 399 989

*dla zadań nr 5, 6 wnioskowano o środki na dokumentację projektową
** przyznanie środków RFIL w ramach konkursu będzie skutkować koniecznością zabezpieczenia środków własnych w latach następnych dla zadań nr 12-15

Wartość zadań ogółem: 255 264 856, wnioskowane dofinansowanie: 130 399 989.

Wykaz zadań zgłoszonych do dofinansowania środkami Funduszu Inwestycji Lokalnych w trybie konkursowym

Uniwersytet Śląski w Katowicach (nazwa uczelni, wartość zadania, wnioskowana kwota)

Budowa Śląskiego Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych ( Etap I – budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii) 190 000 000,00 – 142 000 000,00

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego 53 797 766,00 – 15 000 000,00

Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (dawny Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) m.in. do obowiązujących przepisów ochrony ppoż. 10 105 000,00 – 5 510 000,00

Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do obowiązujących przepisów ppoż. oraz jego termomodernizacja. 8 572 220,00 – 8 500 000,00

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach o budowę dodatkowego segmentu budynku przy ul. Raciborskiej 37 17 600 000,00 – 14 960 000,00

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56 60 000 000,00 – 20 000 000,00

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przebudowa części komunikacyjnej budynków A, B i C zlokalizowanych w kampusie Uniwersytetu przy ul. Bogucickiej w Katowicach – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 506 800,00 – 1 506 800,00

Akademia Wychowania Fizycznego

Budowa hali lekkoatletycznej (o pow. 10,3 tys. m2) z krytą strzelnicą sportową przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach 140 000 000,00 – 42 000 000,00

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego – budynek B i C (lub Dostosowanie ppoż. budynku „B” i C) lokalizowanych w kampusie Uniwersytetu przy ul. Bogucickiej w Katowicach. czerwiec 2021 – wrzesień 2021 1 580 000,00 – 2 000 000,00

Standaryzacja systemów audiowizualnych w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach czerwiec 2021 – wrzesień 2021 1 000 000,00 – 1 000 000,00

Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej rozbudowy budynków E i L zlokalizowanych w kampusie Uniwersytetu przy ul. 1 Maja 47 w Katowicach czerwiec 2021 – czerwiec 2022 10 500 000,00 – 1 000 000,00.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*