Reklama

Już trzy firmy chcą budować w Katowicach na podstawie ustawy „lex deweloper”

Planowana inwestycja przy ul. Korczaka. Źródło: www.katowice.eu.

Grzegorz Żądło
Do urzędu miasta wpłynęły już trzy wnioski od firm, które chcą skorzystać z przyjętej w lipcu 2018 roku tzw. ustawy „lex deweloper”, która umożliwia budowę mieszkań wbrew zapisom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Miasto reaguje. Niedługo radni przyjmą lokalne standardy urbanistyczne, które mają nieco graniczyć zapędy deweloperów.

Ustawa „lex deweloper” umożliwia deweloperom budowę mieszkań nawet tam, gdzie gminy w planach zagospodarowania tego nie przewidziały (albo przewidziały w innej skali). Każdorazowo na takie odstępstwo muszą się zgodzić radni. Na razie, oficjalnie, został złożony jeden wniosek. Chodzi o budowę mieszkań przy ul. Korczaka. Z naszych informacji wynika, że pozostałe dwa wnioski dotyczą budowy mieszkań przy ul. Głuszców oraz przy ul. Wita Stwosza (pomiędzy strażą pożarną i siedzibą Caritas). Z tym, że te wnioski deweloperów zawierały błędy i nie zostały jeszcze przyjęte.

Przy ul. Korczaka 43 ma powstać budynek mieszkalny z funkcją handlowo-usługową. Inwestor chce zbudować  od 37 do 55 mieszkań. Niedługo radni będą decydować czy mu na to pozwolić. Wcześniej powinni przyjąć lokalne standardy urbanistyczne. Taka uchwała da szansę miastu na większą kontrolę nad deweloperami, którzy chcą budować wbrew zapisom planu. Przyjmując ustawę „lex deweloper” parlament dał gminom możliwość ustalania standardów urbanistycznych, które nie będą tak liberalne jak sama ustawa. I tak, urzędnicy w Katowicach chcą  m.in. żeby:

– przystanek komunikacji miejskiej znajdował się nie dalej niż 250 metrów od planowanej inwestycji

– szkoła podstawowa, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 10% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej znajdowała się w odległości nie większej niż 750 m

– przedszkole, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 5% planowanej liczby mieszkańców inwestycji znajdowało się w odległości nie większej niż 750 m

– budynki nie mogły mieć więcej niż 7 kondygnacji (z wyjątkami)

– na każdy lokal mieszkalny przypadało co najmniej 1,5 miejsca parkingowego

– na każdy lokal mieszkalny przypadało co najmniej jedno miejsce parkingowe dla rowerów

– każdy nowy budynek był podłączony do sieci ciepłowniczej

Projekt uchwały o lokalnych standardach urbanistycznych jest obecnie w fazie konsultacji. Uwagi do niego można zgłaszać  do 25 marca.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*