Reklama

Jest przetarg na remont drewnianego kościoła św. Michała w Parku Kościuszki

Zdjęcie archiwalne.

Redakcja
Katowickie Inwestycje ogłosiły dzisiaj przetarg na remont kościółka św. Michała i jego najbliższego otoczenia. Zakres prac ma być szeroki, ale niektóre z nich objęte są prawem opcji.

Drewniany kościółek został przeniesiony do Parku Kościuszki z Syryni w 1938 roku. Został postawiony w najwyższym punkcie parku, na Wzgórzu Beaty (334,5 m n.p.m.). Miał to być początek budowy w parku skansenu, który jednak ostatecznie nie powstał. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstał kościół. Jedna z hipotez mówi o 1305, a druga o 1510 roku. Ta ostatnia data znalazła się na belce progowej, która jednak nie zachowała się do dziś.

W ogłoszonym właśnie przetargu miasto szuka wykonawcy, który najpierw opracuje projekt renowacji zespołu kościelnego, obejmującego drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła, dzwonnicę, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, a następnie wykonana prace budowlane i konserwatorskie.

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje zabezpieczenie kościoła poprzez konserwację poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Zostanie wymienione całe poszycie dachowe, wykonana impregnacja drewna oraz fumigacja (zabezpieczenie przez szkodnikami) obiektu. Wymieniona ma zostać instalacja elektryczna oraz system sygnalizacji pożaru. Zamontowany zostanie system gaśniczy, oparty na tzw. mgle wodnej.

W prawie opcji znalazły się trzy różne zakresy prac.

Pierwszy z nich dotyczy wykonania robót budowlano-konserwatorskich dla drewnianej dzwonnicy w zakresie m.in. fumigacji i pełnej impregnacji drewna, wymiany poszycia dachowego, w tym odtworzenia pierwotnego układu okładziny ścian dolnej części wieży z gontów.

Drugie z praw opcji obejmuje roboty budowlano-konserwatorskie dla zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem. Tu do zrobienia są m.in. impregnacja ogrodzenia i wymiana gontów, wykonanie zewnętrznej iluminacji, aranżacji zieleni i lapidarium.

Trzecie prawo opcji dotyczy aranżacji wnętrz kościoła, czyli konserwacji/odtworzenia elementów wyposażenia, jak np. ambona, lektorium, ołtarz i obejmuje zarówno prace projektowe, jak i ich realizację.

Na oferty wykonawców Katowickie Inwestycje czekają do 11 lipca. Na wykonanie prac wybrana firma będzie miała 13 miesięcy.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*