Reklama

Jest konkurs architektoniczny dla kolejnego etapu rewitalizacji terenu po KWK „Wieczorek”

Redakcja
Katowice ogłosiły konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji dla II etapu budowy hubu gamingowo-technologicznego, który ma powstać na terenie po byłej kopalni „Wieczorek”.

Konkurs dotyczy stworzenia koncepcji dla nowego obiektu, który miałby powstać na południowy wschód  od zabytkowego budynku nadszybia. Ma on zostać wyposażony w hale produkcyjne z dominującą funkcją studiów produkcyjnych dla e-sportu. To m.in. studia telewizyjne, hale produkcyjne, magazyny lub laboratoria. Ponadto znajdzie się w nim część techniczna z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji oraz część do obsługi gości i widowni. W obiekcie zlokalizowane zostaną także sale treningowe dla graczy. Głównym pomieszczeniem ma być hala o powierzchni prawie 5 000 m kw., która będzie mogła być dzielona na mniejsze.

Planowany obiekt ma być całkowicie podpiwniczony. Pod ziemią przewidziany jest parking dla samochodów oraz rowerów.

Spośród złożonych przez wykonawców prac skład sędziowski wybierze najlepsze, które otrzymają nagrody pieniężne, a autor zwycięskiej koncepcji otrzyma zlecenie na opracowanie projektu w ramach zamówienia z tzw. wolnej ręki.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 17 marca, a same prace ich twórcy będą musieli przygotować do 27 czerwca. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 sierpnia.

Dobiegają końca prace projektowe dotyczącego pierwszego z sześciu przewidzianych etapów Hubu, czyli adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków w rejonie Szybu Pułaski. Wiosną ma być gotowy projekt budowlany, po którym powstanie projekt wykonawczy, a w pierwszej połowie 2024 mają rozpocząć się prace budowlane.

Trwa również postępowanie przetargowe, w którym miasto poszukuje wykonawcy inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów w rejonie szybu Poniatowski. To szósty etap realizacji Hubu, w którym zakres prac obejmuje pięć obiektów: budynek maszyny wyciągowej, budynek warsztatu i wentylatorów, nadszybie z wieżą wyciągową oraz łącznikiem, laboratorium oraz łaźnię. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz instalacyjną, a także ekspertyzy stanu technicznego oraz ochrony przeciwpożarowej budynków. Realizacja tych prac pozwoli określić możliwości adaptacyjne tych obiektów, ich docelowe przeznaczenie oraz będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej pod kątem adaptacji obiektów pod nowe funkcje.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*