Reklama

Jak, z czyją pomocą ogłosić upadłość konsumencką w Katowicach?

Wielu z nas ma ogromne problemy w poruszaniu się wśród zawiłości prawnych. Niektóre z procedur, dokumentów oraz wyroków mogą być mało zrozumiałe oraz niejasne. Decydując się na sądowe rozwiązania, warto skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów – prawników, którzy przeprowadzą swojego klienta przez sądowe procesy. To niezwykle przydatne np. przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej.

Z czyją pomocą ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga wyroku sądowego. Dla wielu, zwłaszcza mało doświadczonych w sądowych bataliach, osób cały proces może być trudny i mało zrozumiały. Ponadto dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności koniecznych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być kłopotliwe i niezwykle czasochłonne. Rozważając poddanie się tej procedurze, warto skorzystać z pomocy prawnika. Upadłość konsumencka to specjalizacja katowickiej kancelarii Michała Hajduka. Warto podkreślić, że obsługuje ona nie tylko klientów ze Śląska, ale i całego kraju. Należy wiedzieć, że nie jest to jedyna kancelaria w Katowicach, która może pomóc w załatwieniu formalności związanych z upadłością konsumencką. W mieście znaleźć można inne kancelarie zlokalizowane w różnych dzielnicach, jak i te działające w sieci, z których może skorzystać każdy zainteresowany dostępem do tego typu usług.

Jak ogłasza się upadłość konsumencką?

Aktualizacja przepisów prawa w marcu 2020 roku zmieniła procedurę ogłaszania upadłości konsumenckiej. Obecne zapisy określają, że pierwszym krokiem, rozpoczynającym proces jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania, czyli np. w Katowicach (Wschód lub Zachód). Wymogi formalne dotyczące budowy oraz zawartości pisma są ściśle określone, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika ze Śląska – złożenie kompletnego i poprawnego oświadczenia wraz z zestawem wymaganych dokumentów może znacząco przyspieszyć wydanie decyzji. W momencie składania dokumentów sądu konieczne jest uiszczenie opłaty 30 zł, potwierdzenie jej dokonania stanowi załącznik do pakietu wnioskowego. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się przez sąd z przedstawionym wnioskiem oraz dokumentacją, a także weryfikacja jej wierzytelności. Ostatnim z etapów procesu jest podanie do wiadomości publicznej wyroku sądowego dotyczącego upadłości konsumenckiej danej osoby.

W jakim celu i kto ogłasza upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka nazywana jest także oddłużaniem oraz bankructwem. Jej celem jest anulowanie roszczeń części lub wszystkich wierzycieli. W złożonych dokumentach dłużnik stara się dowieść, że stracił trwale możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań. Sąd może umorzyć część lub całość zadłużenia, w zależności od sytuacji dłużnika. Warto podkreślić, że nie istnieje możliwość anulowania zobowiązań powstałych na skutek zaciągnięcia pożyczki lub kredytu przez osobę świadomą swojej złej sytuacji majątkowej. Sądy w Katowicach mogą także nie przychylić się do wniosku anulowania zobowiązania zaciągniętego na spłatę długów oraz obciążeń wynikających z gier hazardowych. Procedura upadłości konsumenckiej przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, gdy utraciły zdolności do spłaty zadłużeń. Co ważne, opóźnienie w spłacie musi być dłuższe niż kwartał, a zobowiązania muszą przekraczać wartości majątku. Warto podkreślić, że tego typu wniosek mogą złożyć także byli przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności na własny rachunek, w celu umorzenia osobistych, a nie firmowych długów.

Artykuł sponsorowany


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*