Reklama

Ekshumacja na katowickim cmentarzu. Odnaleziono szczątki żołnierzy

Redakcja
Na cmentarzu w Katowicach odkryto szczątki żołnierzy wyklętych. Dwie osoby były pogrzebane w bezimiennych mogiłach. To skazani na śmierć przez komunistyczny reżim.

Prace na cmentarzu w Panewnikach przyniosły skutek. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadził poszukiwania w dniach 6-9 kwietnia. Celem było odnalezienie szczątków ofiar, które zginęły zamordowane na mocy wyroku komunistycznego sądu. Znalezione zostały szczątki dwóch osób. Ciała mężczyzn były złożone w bezimiennych grobach. Po sposobie pochowania i ułożenia szczątków badacze rozpoznali, że trafili na tajny pochówek.
Poszukiwane ofiary to osoby represjonowane za działalność na rzecz niepodległości Polski. Skazane w 1947 roku na śmierć przez sąd wojskowy w Katowicach. Szczątki należą do Hieronima Wolniaka ps.  „Samotny” oraz Jana Mulaka ps. „Śmiały”. Teraz zostaną poddane badaniu antropologicznemu oraz próbie potwierdzenia ich tożsamości na drodze badań genetycznych.

Hieronim Wolniak ps. „Samotny” vel Zygmunt Kowalski, ur. 30.09.1910 r. Gołonogu. Plutonowy w 7 Batalionie Saperów w Poznaniu, Żołnierz Orła Białego, ZWZ-AK. Łącznik Narodowych Sił Zbrojnych Oddziału Edwarda Nanusia ps. „Śmigły”. W 1946 r. przyłączył się do oddziału „Burza” Mieczysława Wądolnego ps. „Granit”, „Mściciel”, działającego na terenie powiatu wadowickiego, w którym pełnił funkcję zastępcy dowódcy w stopniu porucznika. W drugiej połowie 1946 r., na polecenie sztabu Armii Polskiej w Kraju – organizacji powstałej wiosną 1946 r. w Krakowie, rozpoczął tworzenie struktur na Górnym Śląsku. APwK działała na terenie Zabrza, Bytomia, Katowic, Będzina, liczyła kilkunastu członków i pomocników i zajmowała się zbieraniem informacji na temat sytuacji społeczno-politycznej. Wyrokiem WSR w Katowicach z 03.02.1947 r. skazany został na karę śmierci, którą wykonano 27.02.1947 r. w Katowicach. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, na sesji wyjazdowej w WSG w Katowicach dnia 24.02.1995 r. stwierdził nieważność wyroku.

Jan Mulak ps. „Śmiech”, ur. 3 stycznia 1913 r. w Wołczuchach. Oskarżony przez WSR w Katowicach. Skazany wyrokiem z 22 listopada 1946 r. na karę śmierci, którą wykonano 7 lutego 1947 r.  Postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach z 24 kwietnia 2012 r. wyrok unieważniono.

Zdjęcia: A. Połońska, A. Kondracki


Tagi:

Komentarze

  1. Jo Achim 13 kwietnia, 2021 at 10:12 am - Reply

    Ślązacy zamordowani w czasie czystek etnicznych lub podczas tak zwanego wyzwolenia przez Rosjan.
    Cmentarze Śląskie pełne są masowych grobów ofiar obu tych wydarze.
    UB mordowało ich na przesłuchaniach i w obozach przejętych przez Polskę.
    Żadnych żołnierzy wyklętych nigdy nie było na Śląsku.

Dodaj komentarz

*
*