Reklama

„Dzięki” dużej liczbie zgonów w minionym roku, nowi emeryci będą mieli wyższe świadczenia

G. Ż.
Z powodu bardzo dużej liczby zgonów w minionym roku, osoby, które od kwietnia przejdą na emeryturę będą miały wyższe świadczenia. Wszystko dlatego, że w bardzo istotny sposób skróciła się średnia statystyczna długość życia Polaków, a właśnie m.in. od tego zależy wysokość emerytur.

W ciągu minionych 12 miesięcy w istotny sposób zwiększyła się w Polsce liczba zgonów. To oczywiście efekt pandemii koronawirusa. Nie chodzi wyłącznie o zgony, które nastąpiły z powodu COVID-19 (tych było do tej pory 56 659), ale o zapaść służby zdrowia. Wiele osób umierało z powodu braku dostępu do lekarzy specjalistów i szpitali.

Przez ostatni rok średni okres dalszego trwania życia skrócił się dla osób w wieku emerytalnym o ponad 13 miesięcy. Oznacza to, że osoby, które przejdą na emeryturę w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 będą miały emeryturę wyższą o 6,5% niż gdyby zakończyły pracę w czasie obowiązywania poprzedniej tablicy życia. Wyliczenia te dotyczą osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 65 lat.

Tablicę średniego trwania życia przygotowuje Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych z roku poprzedniego. Dane w niej zawarte są podstawą dla ZUS-u do wyliczenia wysokości emerytury.

Wartości podane w najnowszej tablicy GUS po raz pierwszy tak znacznie różnią się od poprzedniej. Nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, m.in. o 15,4 miesiąca dla 30-latków, 13,8 miesiąca dla 60-latków, 13,3 miesiąca dla 65-latków, 7,7 miesiąca dla 80-latków czy 4,2 miesiąca dla 90-latków.

Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę 60-latka wyższą o 5,6 proc., a 65-latka o 6,5 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy. W przypadku 60-latki z kapitałem 500 tys. zł emerytura wyniesie 2018,57 zł, czyli o 106,52 zł więcej. W przypadku 65-latka z takim samym kapitałem emerytura wyniesie 2447,38 zł, co daje wzrost o 149,59 zł – podaje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Na wysokość emerytury ma wpływ kilka czynników. Nowa emerytura wyliczana jest na podstawie sumy zgromadzonych zwaloryzowanych składek emerytalnych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, które prowadzi ZUS i zwaloryzowanego kapitału początkowego podzielonej przez średnią długość (w miesiącach) dalszego trwania życia ustaloną dla wieku, w którym dana osoba przechodzi na emeryturę.

Zatem im dłużej pracujemy, tym wyższą dostaniemy emeryturę, bo odłożymy więcej składek, a średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze. Dodatkowo, od 1 kwietnia mamy nową wielkość z tablic dalszego trwania życia, która choć nie pokazują optymistycznych danych, to jednak korzystnie wpływają na wyliczenie świadczenia – wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

Poniżej publikujemy tablicę średniego dalszego trwania życia obowiązującą od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022. Zawiera ona wiek w jakim dana osoba zamierza przejść na emeryturę, wyrażony w latach (lewa rubryka pionowa) i miesiącach (górna rubryka pozioma). Wartości podane w tabeli (na przecięciu lat i miesięcy) przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*