Reklama

Dyrektor Miasta Ogrodów powołany bez konkursu. Wojewoda ma zastrzeżenia

Łukasz Kądziołka
Prezydent po raz kolejny przedłuża współpracę z dyrektorem Miasta Ogrodów. Został on powołany ponownie bez konkursu na rekordowo długą kadencję. Jednak prawnicy wojewody mają zastrzeżenia do uchwały.

Nowy statut Miasta Ogrodów został unieważniony przez nadzór prawny wojewody. Zastrzeżenia dotyczą m.in. zapisu określającego tryb powołania dyrektora. Od 1 lutego w Katowicach zaszły zmiany w Mieście Ogrodów. Instytucja wchłonęła mniejszą jednostkę, czyli IPiUM „Silesia”. Połączenie tych dwóch jednostek budziło kontrowersje. Jednak ostatecznie Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” stała się działem edukacji muzycznej w Mieście Ogrodów. Przegłosowaną pod koniec zeszłego roku uchwałę „w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” nadzór prawny wojewody uznał za nieważną. Zdaniem prawników uchwała „została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym„. Jednym z punktów, które podważyli prawnicy wojewody, był ten dotyczący powołania dyrektora instytucji. Do tej pory Katowice w statucie określały, że „dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Katowice w oparciu o obowiązujące przepisy„. – Interpretacja w tym roku ewidentnie się zmieniła, ponieważ bazowaliśmy na statucie Miasta Ogrodów, który był przyjęty 4 lata temu. Pragnę zaznaczyć, że w tym czasie nie zmieniły się przepisy – mówi Edyta Sytniewska, naczelniczka wydziału kultury w UM Katowice. Jak czytamy w rozstrzygnięciu prawników wojewody, taki zapis dotyczący dyrektora jest niewystarczający.

Dlatego na najbliższą sesję rady miasta trafi poprawiony statut. – Wszystkie uwagi zostały uwzględnione, wyjaśnione i poprawiony zostały projekt. Mam nadzieję, że teraz nie będzie znajdował już żadnych uwag – komentuje Marcin Krupa, prezydent Katowic. Po zmianach punkt dotyczący powołania mówi o tym, że „dyrektora powołuje i odwołuje prezydent miasta Katowice na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Instytucję”. Jak tłumaczy Sytniewska, w kwestii wyboru dyrektora Miasta Ogrodów prezydent ma dowolność. W Katowicach tylko Galeria Sztuki Współczesnej BWA oraz Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” są na ministerialnej liście. W przypadku tych instytucji brak konkursu wymaga zgody samego ministra. – Poprzez wpisanie na tę listę jesteśmy zobligowani albo do ogłoszenia konkursu, albo do zwrócenia się, że chcemy odstąpić i uważamy, że dyrektor dobrze działa. Wtedy minister musi to zaopiniować – mówi naczelnik wydziału kultury.

Nowy statut oznacza, że obecny dyrektor Miasta Ogrodów po raz kolejny zachowa swoje stanowisko. Kadencja Piotrowi Zaczkowskiemu kończyłaby się w tym roku. Teraz wiadomo, że będzie dyrektorem na kolejne lata. Tym razem jego kadencja ma potrwać aż 7 lat.


Piotr Zaczkowski (rocznik 1959) jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. To kulturoznawca, nauczyciel dziennikarstwa i wiedzy o kulturze. Autor książek, redaktor kilkunastu wydawnictw artystycznych, recenzent teatralny. Od 2011 roku dyrektor Biura ESK Katowice 2016, przekształconego w Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*