Reklama

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy we wrześniu, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach

Redakcja
Od 1 do 20 września rodzicom dzieci do lat 8 ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie zostanie wypłacone w wyjątkowych sytuacjach, jak zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym – część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W pierwszych miesiącach epidemii rodzice mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, bo żłobki, przedszkola i szkoły były zamknięte. Teraz takiej możliwości już miało nie być, ale ostatecznie rząd wprowadził zasiłek, który można będzie pobierać w określonych sytuacjach.

W jaki sposób starać się o zasiłek opiekuńczy?

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Należy pamiętać o tym, że świadczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy jeden z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*