Reklama

Dawcy osocza poszukiwani. Mogą pomóc wyzdrowieć chorym na COViD-19

Redakcja
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach poszukuje osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Chodzi o oddawanie przez nich osocza. RCKiK uruchomiło specjalną stronę internetową poświęconą tematowi osocza ozdrowieńców.

Terapia osoczem pozyskanym od ozdrowieńców jest jedną z metod leczenia osób chorych na COViD-19. Osocza, podobnie jak krwi, nie da się wyprodukować. Można je pozyskać tylko od dawców.

Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.
Na stronie internetowej https://osocze-covid.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat procedury oddania osocza. Są tu m.in. odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez potencjalnych dawców.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:
– spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)

– przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl)

– zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej: 28 dni od zakończenia objawów; 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy

– są w wieku 18-65 lat

W przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Ozdrowieńcy mogą oddawać osocze w siedzibie RCKiK w Katowicach. Przed wizytą proszeni są o zapoznanie się z ogólnymi informacjami zawartymi na stronie www.osocze-covid.pl oraz kontakt telefoniczny pod jednym z numerów telefonów:

726 227 229
607 619 718
607 678 519
32 208 74 19

Ponieważ z jednej donacji można wytworzyć 3 dawki terapeutyczne, a jeden dawca może oddać osocze do 5 razy, oznacza to, że jeden ozdrowieniec może pomóc kilkunastu chorym.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*