Reklama

Ceny gazu na 2023 rok zostały zamrożone, ale i tak zapłacimy więcej niż w tym roku

G. Ż.
Posłowie przegłosowali tzw. ustawę gazową, która zamraża ceny gazu na 2023 rok m.in. dla gospodarstw domowych. Nie oznacza to jednak, że za gaz nie zapłacimy więcej niż obecnie. Od stycznia wraca podatek VAT, który do końca 2022 roku wynosi 0%.

Wzrost cen gazu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i embargiem na rosyjski gaz spowodował, że trzeba było podjąć nadzwyczajne działania. Jednym z nich jest „Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu”. Nowe tymczasowe prawo zostało przyjęte przez posłów 15 grudnia i czeka już tylko na podpis prezydenta, co powinno być formalnością.

Kto będzie miał zamrożone ceny gazu w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą, ceny gazu zostaną zamrożone w 2023 roku dla kilku grup:

– gospodarstw domowych

– wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach

– podmiotów, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły i organizacje pozarządowe.

Ile będzie kosztował gaz w 2023 roku?

Cena gazu na 2023 rok dla wyżej wymienionych podmiotów została ustalona na 200,17 zł/MWh. Zamrożone, na poziomie z tego roku, zostaną też stawki opłat dystrybucyjnych. Mimo przyjęcia ustawy, Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził normalne postępowanie sprawdzające i 17 grudnia zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny i Polskiej Spółki Gazownictwa na 2023 rok. Cena w taryfie PGNiG dla grup taryfowych W1-W4 (czyi głównie dla gospodarstw domowych) wynosi 649,92 zł/MWh. To ponad 3 razy więcej niż wynosi stawka zamrożona ustawą. Przedsiębiorstwa sprzedające i dystrybuujące gaz dostaną od państwa rekompensatę.

Ogrzewający domy gazem mogą dostać zwrot VAT-u

Jak to określa ustawa, najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym je do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja zapłaconej kwoty podatku VAT. Jeśli w ostatnich dniach 2022 roku nic się nie zmieni, stawka VAT na gaz wróci do poziomu 23%.

Trzeba jasno powiedzieć, że krąg osób uprawionych do zwrotu VAT-u, nie będzie duży. Obowiązywać będzie bowiem kryterium dochodowe. W przypadku gospodarstw wieloosobowych dochód na osobę nie będzie mógł przekroczyć 1500 zł, a w przypadku jednoosobowych – 2100 zł.

Żeby dostać zwrot VAT-u, po otrzymaniu faktury trzeba będzie złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bo to gminy zajmą się wypłatą zapłaconego już podatku. Dodatkowym warunkiem otrzymania zwrotu będzie wpisanie pieca gazowego jako głównego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*