Stadion zamiast mieszkań, mieszkania zamiast biurowców. Katowice zmieniają najważniejszy dokument planistyczny

Na najbliższej sesji radni przegłosują przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Katowice. Urzędnicy przygotowali 11 miejsc na …