GZM i marszałek województwa zajęli się rowerami. Na razie niewiele z tego wynika

Marzec 17, 2016

Trzeba zdecydowanie zwiększyć liczbę osób korzystających z rowerów, nie tylko rekreacyjnie. Mają temu służyć nowa infrastruktura, spójny system wypożyczania rowerów …